การรายงานผลการทดสอบ PRE O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 20:40 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพฐ. มอบหมายให้ สทศ. ดำเนินการสร้างแบบทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อนำไปประเมินนักเรียน และนำผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการสร้างแบบทดสอบ PRE O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนรายงานผลการจัดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ทางระบบออนไลน์ http://goo.gl/forms/Yi6vSWWprBg1pQn82 ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561....คลิกอ่านรายละเอียด