การรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท

โพสต์26 พ.ค. 2560 08:08โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 08:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)...ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท นั้น
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่แนบ โดยให้จัดทำ 2 ชุด ชุดที่ 1 ส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามที่อยู่ข้างล่างของแบบรายงาน ส่วนชุดที่ 2 รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรายงานภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Comments