การรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (งวดที่ 2) ปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ส.ค. 2559 04:23โดยnpm1 admin
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย ประจำปี 2559 จำนวน 10 นโยบาย และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด งวดที่ 2 ห้วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2559 ในส่วนนโยบายการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ให้โรงเรียนในสังกัดรายงานในช่วงปีการศึกษา 2557- 2558 สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการตรวจราชการ  ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ และรายงานในระบบ AMSS++ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
       
                                                          1. หนังสือราชการ    2. แบบรายงานการตรวจราชการฯ
Comments