การรับรองเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สำหรับการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)

โพสต์18 ธ.ค. 2560 23:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับการประสานจาก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ เรื่อง การรับรองเด็กการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ให้ใช้หนังสือรับรองความพิการกลุ่มโรงเรียนเรียนร่วมฯ (รายละเอียดดังแนบ) เพื่อยืนยันสำหรับรายงานตัวเข้ารับการแข่งขัน นั้น
        ในการนี้ สพป.นรครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ออกหนังสือรับรองให้นักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม