การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์9 ส.ค. 2561 04:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 04:01 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย สพฐ. กำหนดการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ที่ http://www.vitheebuddha.com/main.pht ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2561
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตามวัน เวลา ที่กำหนด.....คลิกอ่านรายละเอียด