การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2561

โพสต์21 มิ.ย. 2561 05:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2561 05:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 10 %..ด้วย สพฐ. กำหนดให้มีการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ให้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน จนประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ จนประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นได้
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ แลเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 สมัครเข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2561 และขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมินฯ กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...