การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 มี.ค. 2560 07:29โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2560 07:30 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมทางการศึกษาเอกชน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ส่งแนวการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ประธานเครือข่ายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน นั้น
        เพื่อให้การรายงานผลการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ทุกโรงรายงานผลการประเมินโดยให้แต่ละโรงเรียนรวมคะแนนนักเรียนทั้งหมด แล้วนำมาค่าเฉลี่ยของแต่ละสดมภ์ จากนั้นนำส่งประธานเครือข่าย ให้ประธานเครือข่ายสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละเครือข่าย รวบรวมผลการประเมินส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (โรงเรียนทั้ง 259 โรงเรียน) ส่วนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 29 โรงเรียน ส่งโดยตรงที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ทาง AMSS++  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
Comments