การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์3 ก.ย. 2559 07:30โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2559 09:03 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัดทั้ง 23 โรงเรียน....ด้วยกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 มีกำหนดการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัดทั้ง 23 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึง 22 กันยายน 2559 โดยดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง เนื่องจาก สพฐ. แจ้งให้ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมสัมมนา จึงไม่สามารถออกประเมินตามกำหนดการเดิมได้ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเดิมของวันที่ 14-16 กันยายน 2559 เป็นวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ตามลำดับ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments