การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์16 ส.ค. 2559 02:42โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัดทั้ง 23 โรงเรียน... ก้วยกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครพนม เขต 1 มีกำหนดการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัดทั้ง 23 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึง 22  กันยายน 2559 สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โดยให้โรงเรียนดำเนินการตามเอกสารที่แนบมา

Comments