การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์27 พ.ย. 2561 22:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 22:18 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดนำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access ในระหว่างวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้เร่งรัดโรงเรียนในสังกัดได้นำส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยด่วนเพื่อป้องกัน หากระบบมีปัญหาในระยะสุดท้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พบมีโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลจำนวน 34 โรงเรียน รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม