การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 พ.ย. 2561 02:16โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 02:19 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สพฐ. โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบตามโครงการดังกล่าว
        เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ศึกษากำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
        2. ให้โรงเรียนมอบหมายครูวิชาการ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษากรอบโครงสร้าง และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินในวัน เวลาที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        3. ให้โรงเรียนนำข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access ในระหว่างวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิม
        4. กำหนดการประชุมชี้แจง วันสอบ และรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้มราบต่อไป
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........