การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ก.พ. 2561 09:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 09:24 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ตามหนังสือที่อ้างถึงสพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งเรื่อง การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้ได้กำหนดเป็นวันที่ 27-28 มีนาคม 2561
        เพื่อให้การดำเนินการประเมินความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1 เป็นไปตามแนวทางที่ สทศ.กำหนด สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางการประเมิน การรับคู่มือทดสอบ และการบันทึกข้อมูลผลการประเมินเข้าระบบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนีฯ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้....คลิกอ่านรายละเอียด