การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transperency Assessment Online : ITA Online)

โพสต์6 มิ.ย. 2561 07:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 07:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (IIT , EIT)...ด้วย สพฐ. กำหนดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transperency Assessment Online : ITA Online) ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทางอีเมลล์ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (IIT , EIT)
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้ที่มีรายชื่อ ตอบแบบสำรวจทางอีเมลล์ส่วนตัวตามกำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 และรายงานผลการตอบทาง https://googl/2ACm9J หรือสแกนคิวอาร์โค้ตตามที่ส่งมาด้วย.....คลิกอ่านรายละเอียด