การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์5 ก.ค. 2560 09:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน การรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดแจ้งเล้วนั้น
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบอิเล้กทรอนิกส์ (e-MES) ปรากฎว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เนื่องจากระบบจะปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments