การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

โพสต์20 ก.ย. 2559 06:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานเครือข่ายในสังกัด...ตามที่ สพฐ. จะดำเนินการติดตามและประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 จะประเมินการอ่านออกเขียนได้เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้ประธานเครือข่าย ดำเนินการ ดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียด

Comments