การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

โพสต์16 ก.ย. 2559 00:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2559 01:03 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สพฐ. จะดำเนินการติดตามและประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของ นร.ชั้น ป. 1-4 โดยกำหนดให้มีการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ และให้รายงานผลการประเมินฯไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้ รร.ในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือราชการ และเอกสารที่แนบ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมComments