การประเมินการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โพสต์7 มี.ค. 2562 00:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 18:09 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)....สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้จัดทำเกณฑ์ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกำหนดการประเมินความพร้อม ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 1) โรงเรียนกำหนดผลลัพธ์  (Outcome) ที่ระบุภึงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (10 ขั้นตอน) และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ที่มุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2) การดำเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปีที่ผ่านมา) 3) การดำเนินการเตรียมความพร้อมของด้านจำนวนครู นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ดำเนินการประเมินความพร้อมของตนเองทาง https://goo.gl/forms/pwzfmnqZ8VBWDzz43 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย 2......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม