การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2560

โพสต์5 ม.ค. 2561 22:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 23:00 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งว่าได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561ขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน โดยให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 นั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ ...คลิกอ่านรายละเอียด