การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards)

โพสต์19 ต.ค. 2559 21:13โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2559 21:21 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา , บ้านสำราญ , บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) , บ้านหนองหญ้าไซ , บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) , บ้านหนองสะโน (อ.ธาตุพนม) ,บ้านกุรุคุ , อนุบาลนครพนม , บ้านท่าค้อฯ , ปลาปากราษฎร์บำรุง , บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)... ด้วย สพป.บึงกาฬ แจ้งว่าได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน โดยให้ลงทะเบียนภายในวันที 11 พฤศจิกายน 2559 และส่งผลงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นั้น  ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่ตามประกาศที่แนบ จัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ความยาวไม่เกิน 50 หน้า (รวมภาคผนวก และแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น) จำนวน 7 เล่ม ไปยัง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประกวดคัดเลือกตามกำหนดการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://awards59.obecawards.net/obec-esan/ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม