การประกวด และตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปประกวดในเวทีนานาชาติ

โพสต์28 ส.ค. 2559 04:26โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย...ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งผลการคัดเลือกเค้าโครงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาให้ทราบ โดยให้เจ้าของผลงานจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ประมาณต้นเดือน กันยายน 2559 พร้อมจัดทำเอกสารการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติต่อไป ความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สพฐ.ได้แจ้งกำหนดการจัดประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ ไปประกวดในเวที Hong kong International Student Innovative Contest 2016 Application Guide ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ (เชิงสะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียน แจ้งนักเรียนเจ้าของผลงานพร้อมครูที่ปรึกษา (ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย) ไปร่วมประกวด และจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา ในวันและสถานที่ข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก สพฐ.อย่างประหยัด คลิกอ่านรายละเอียด
Comments