การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 09:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 09:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จะประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561 เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด ส่งโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการนำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาคต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม