การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์25 ก.ค. 2559 10:03โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:23 ]
สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำโครงงานคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนักเรียนนำเสนอ จำนวน 3 คน และรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 6 เล่ม ไปร่วมประกวดในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป. มุกดาหาร รายละเอียด สถานที่ตามหนังสือที่แนบ
Comments