การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

โพสต์30 พ.ย. 2560 09:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 09:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สพฐ. แจ้งว่าสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กำหนดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สพฐ.อนุมัติให้ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา ครูบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เข้าร่วมประชุมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นจากหน่วยงานต้นสังกัด...คลิกอ่านรายละเอียด
            
                    หนังสือราชการ