การประชุมทางไกลเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์20 ต.ค. 2559 02:38โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 02:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทุกโรงเรียน... ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จำนวนทั้งสิ้น 158 โรงเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนได้ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้กำหนดจัดประชุมทางไกลในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 และได้กำหนดพร้อมกันทั่วประเทศจากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
    1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูที่เป็นแกนนำ เข้าร่วมประชุมตามจุดประชุมในแต่ละอำเภอ ตามจำนวนบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้
    2. ผู้เข้าประชุมสรุปผลการประชุมในวันดังกล่าว และนำไปขยายผลในสถานศึกษาต่อไป
    3. ให้คณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
    4. ให้โรงเรียนเข้ารับชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่ www.esdc.go.th
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม