การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559

โพสต์15 ก.ย. 2559 05:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการ รร.สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) รร.บ้านหนองหญ้าไซ และ รร.บ้านวังตามัว...ด้วย สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559 จำนวน 100 โรงเรียน จึงเชิญ ผอ.รร. และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ดังรายชื่อ (รายละเอียดในหนังสือแจ้ง)  เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  คลิกอ่ารายละเอียด

Comments