การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียน และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์9 ส.ค. 2559 06:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2559 02:25 โดย npm1 admin ]
เรียนประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด (25 เครือข่าย) ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ฯ จำนวน 1 โรงเรียน และส่งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และครูผู้สอนในช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนเครือข่าย รวม 3 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯมายัง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
Comments