การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสาธิตจุฬาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์22 ส.ค. 2559 10:22โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 10:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)..ตามที่ สพฐ.ได้พัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวทางของสาธิตจุฬาในวิชาหลักภาษาไทย คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และการผลิตสื่อประกอบการสอนในภาคเรียนที่ 2 โดยให้ครูผู้สอนโรงเรียนเดิมที่เข้าอบรมในภาคเรียนแรกเข้าประชุมต่อเนื่อง  ประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นปีละ 1 คน รวม 2 คน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นละ 1 คน รวม 6 คน รวมครูผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โรงเรียนละ 8 คน เข้าอบรมตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกอ่านรายละเอียด
Comments