การประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

โพสต์25 ส.ค. 2559 06:22โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 03:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่เสี่ยง (ยาเสพติด) จำนวน 163 โรงเรียน ที่ สพฐ.กำหนดโรงเรียนดำเนินการ สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมไอโฮเต็ล ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จึงขอแจ้งให้โรงเรียนแจ้งครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จำนวน  คย เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ดังกล่าว รายละเอียตามที่แนบ
Comments