การประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพละศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

โพสต์22 ส.ค. 2559 11:39โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ) ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพละศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง (ยาเสพติด) จำนวน 163 โรงเรียน  ที่ สพฐ.กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมไอโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม สพป.นครพนม เขต 1  ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จะประชุมคณะวิทยากรในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว คลิกอ่านไฟล์รายละเอียดด้านล่างค่ะ
    1. หนังสือราชการ 2. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีครูผู้สอนเข้าร่วมประชุม
ą
npm1 admin,
22 ส.ค. 2559 11:39
ą
npm1 admin,
22 ส.ค. 2559 11:39
ą
npm1 admin,
22 ส.ค. 2559 11:39
ą
npm1 admin,
22 ส.ค. 2559 11:39
ą
npm1 admin,
22 ส.ค. 2559 11:39
ą
npm1 admin,
22 ส.ค. 2559 11:39
ą
npm1 admin,
22 ส.ค. 2559 11:39
Comments