การประชุมปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์9 พ.ย. 2560 20:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 20:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร...การประชุมปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....แจ้งผู้มีรายชื่อดำเนินการแบบลงทะเบียนขอรับเกียรติบัตร และรายงานความก้าวหน้า พร้อมกำหนดการส่งงานวิจัยตามแบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560...คลิกอ่านรายละเอียด