การประชุมปฎิบัติการโครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561

โพสต์18 ส.ค. 2561 19:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2561 19:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อที่แนบ...สพป.นครพนม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม และกำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 พป.นครพนม เขต 1 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
        เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าประชุมเตรียมการในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 และปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงาน/วิทยาการในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม