การประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560

โพสต์30 พ.ย. 2560 10:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ประธานเครือข่าย/ผู้บริหารสถานศึกา ทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการจัดประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน  ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 เวลา 09.00-16.30 น. จึงขอให้ประธานเครือข่าย รองประธานเครือข่าย ฝ่ายวิชาการเครือข่าย เลขานุการเครือข่าย รวมทั้งสิ้นเครือข่ายละ 4 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยนำข้อมูลผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดผู้เข้าประชุมไปด้วย ...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments