การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม

โพสต์13 ธ.ค. 2561 02:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว... ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอเรียนเชิญทุกท่านตามสำเนาคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่แนบท้ายหนังสือนี้ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเจริญ - คุณหญิงวรรษ สิริวัฒนภักดี (บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments