การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย

โพสต์16 มี.ค. 2561 17:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 17:37 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ...ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
        ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงได้ส่งคำสั่งจังหวัดนครพนม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอให้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพลอยพืท โรงแรมพักพิงอิงโขง จังหวัดนครพนม....คลิกอ่านรายละเอียด