การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์

โพสต์7 ก.ย. 2559 04:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 04:37 ]
เรียน ปรธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงจอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดของท่าน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ) เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หนองบึก 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมืองนครพนม โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุุ๊ค ติดตัวไปด้วย  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

        3. บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  (คลิกที่ไฟล์ด้านล่างค่ะ)
ĉ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว,
7 ก.ย. 2559 04:37
Comments