การประชุมเชิงปฎิบัติการหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

โพสต์17 พ.ค. 2561 21:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 21:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์ และโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)...ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้แจ้งประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม ตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2561 ณ โรแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เวลา 08.30-16.30 น.โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม....คลิกอ่านรายละเอียด