การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบอัตนัยหรือการเขียนตอบ ประจำปี 2561

โพสต์9 ก.ย. 2561 08:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์..ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือการเขียนตอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งนายชิณกรณ์ มหาโคตร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมวางแผน ในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 และเข้าร่วมเป็นวิทยากรในวันที่ 21-22 กันยายน 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments