การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือการเขียนตอบ ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์7 ก.ย. 2561 05:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2561 05:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือการเขียนตอบ ประจำปีงบประมาณ 2561ในวันที่ 21-22 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมวางแผน ในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 และเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 21-22 กันยายน 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด