การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์29 ส.ค. 2561 02:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 05:57 ]
เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 25 กลุ่มเครือข่าย/ผู้บริหารสถานศึกษา...สพป.นครพนม เขต 1 ให้กลุ่มเครือข่ายทั้ง 25 กลุ่มเครือข่าย เสนอรายชื่อบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ จำนวน 4 คน ความแจ้งแล้ว นั้น
        ขณะนี้ทุกเครือข่ายได้เสนอรายชื่อบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนามายังเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 เป็นที่เรียบร้อย
        สพป.นครพนม เขต 1 ให้บุคลากรตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ เารับการพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม