การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่วิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย ประจำปี 2559

โพสต์11 ส.ค. 2559 23:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2559 19:48 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่วิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนัก้รียน ครั้งที่ 66 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน รวมทีมละ 3 คน  อบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตัั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2559  ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมทางระบบ AMSS++ กลุ่มนิเทศฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ
Comments