การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบท สพฐ.

โพสต์18 พ.ค. 2560 02:46โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 02:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ และโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์...ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการสอนามแนวคิดมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย โดยให้ส่งครูผู้สอนปฐมวัยเข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบท สพฐ. เป็นหลักสูตร ระยะเวลา 10 วัน ในปีงบประมาณ 2559 ไปแล้ว นั้น
        บัดนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนติดต่อกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments