การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp (รุ่นที่ 9)

โพสต์27 มิ.ย. 2560 16:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 16:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จะดำเนินการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้ง นายวิทวินทร์ ประทังคติ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านชะโนต เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค Boot Camp จากเงินงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ศูนย์...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments