การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค BOOT Camp รุ่นที่ 5

โพสต์5 มี.ค. 2560 22:07โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 22:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้พื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จะดำเนินการพัฒนาแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค BOOT Camp รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 13-31 มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามรายชื่อ ที่ส่งมาพร้อมนี้
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้ง นางเรณุกา สารเสริฐ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อำเภอปลาปาก เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค Boot Camp จากเงินงบประมาณที่โอนจัดสรรที่ศูนย์ฯ
        +++คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม+++

Comments