การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot (Camp) รุ่นที่ 5

โพสต์23 ก.พ. 2560 07:26โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จะดำเนินการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 13-31 มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งครูที่มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) จากเงินงบประมาณที่โอนจัดสรรที่ศูนย์
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments