การพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสเซอรี ในบริบทนครพนม

โพสต์23 ส.ค. 2559 10:50โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม บ้านหนองหญ้าไซ ปลาปากราษฎร์บำรุง โพนสวางนางิ้ววิทยา บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ชุมชนบ้านพิมาน และบ้านหนองยอโพนแพง..  ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสเซอรี ในบริบทนครพนม ในวันที่ 17-18 และวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ ห้องเรียนมอนเตสเซอรี่โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1จึงให้ท่านแจ้งครูผู้สอนปฐมวัยตามจำนวนที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยรายงานตัวเข้าประชุมในวันที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมที่แนบ คลิกอ่านรายละเอียด
Comments