การเปิดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2

โพสต์18 ส.ค. 2561 19:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2561 19:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน..สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ ดีใกล้บ้านระยะที่ 2 โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จำนวน 1,246 โรง นั้น ในการนี้ สพฐ. ให้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนประชารัฐ ดีใกล้บ้านระยะที่ 2 : โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ในสังกัด ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า "กองทุนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน...." โดยส่งรายละเอียดบัญชีกองทุนฯ ผ่าน http//goo.gl/๔wfbAIB๘Wfw๗W๔CH๓ และจัดส่งสำเนาบัญชีกองทุนฯ ที่ reortpcr@gmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม