การนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์6 ธ.ค. 2559 01:27โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2559 01:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร และ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา... ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านคุณธรรม และจิตสาธาระ และดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 1,026 โรงเรียน เป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม โดยแบ่งการอบรมเป็น 9 รุ่น และใช้แนวทางการอบรมตามแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยว.) นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านคุณธรรม และจิตสาธารณะ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินการ จึงให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศ ติดตามจากการนิเทศของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 - เดือน ตุลาคม 2560 ตามแนวทางการนิเทศโรงเรียน ที่ส่งมาพร้อมนี้ ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม