การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

โพสต์22 พ.ค. 2560 03:59โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 04:30 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนคุณธรรม จำนวน 92 โรงเรียน)...ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม และได้จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหนองบึก1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรียบร้อยแล้ว นั้น
        บีดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กำหนดการนิเทศ ติดตาม ระหว่าง วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้โรงเรียนได้กรอกแบบนิเทศฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งผู้นิเทศภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments