การนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์13 มิ.ย. 2561 09:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 09:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา และบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ...สพฐ. มอบหมายให้ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT : Roving Team) ของแต่ละเขตตรวจราชการ ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 2 โรงเรียนในหนึ่งภาคเรียน
        สพป.นครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก และบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม  รับการนิเทศจากทีมเคลื่อนที่เร็วเขตตรวจราชการที่ 11 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยในเวลา 08.30-12.00 น. นิเทศฯโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) และเวลา 13.00-16.00 น. นิเทศฯ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม