การนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนภายใต้การดูแลของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โพสต์20 ก.พ. 2560 00:29โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 01:54 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (8 โรงเรียน)...ด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ แจ้งกำหนดการเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 โรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณใน 4 ภูมิภาค ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียนจะมีเวลาในการนำเสนอ 30 นาที โดยต้องจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอ จำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ Presentation ทั้งนี้ทางบริษัทจะสนับสนุนค่าที่พัก และอาหารในระหว่างการนำเสนอแผนงาน
    สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากงบประมาณโรงเรียน ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียจะได้รับการติดต่อโดยตรงจาก School Partner ของโรงเรียน  คลิกอ่านรายละเอียดจากไฟล์ด้านล่าง
    1. หนังสือราชการ
    2. รายชื่อ / กำหนดการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ
Comments